kompleksowa oferta chemiczna dla instalatorów

Płyny Innova-Therm w wersji NANO

Płyny niezamarzające z dodatkiem nanosrebra to nowy produkt marki Innova-Therm. Płyny w wersji NANO dostępne są w różnych wariantach płynów (na bazie glikolu propylenowego, etylenowego i glicerolu) oraz we wszystkich temperaturach krzepnięcia (-15°C, -25°C, -35°C). 

Technologia została opracowana we współpracy z naukowcami z Politechniki Opolskiej. Nowe produkty cechuje:
  • wyższa biobójczość, gwarantująca eliminację rozwoju bakterii oraz grzybów w systemach wykorzystujących płyny niezamarzające oraz
  • lepsze właściwości przewodzące wynikające z wprowadzenia do ich struktury cząsteczek metalu, który pozwala na lepszą wymianę ciepła.
Nowy produkt to efekt działania nowego działu B+R firmy Bio-Chem – wykorzystującego najnowocześniejsze w branży laboratorium, powstałe w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa 1:  Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu, Działanie 1.3: Innowacje, badania, rozwój technologiczny, Poddziałanie 1.3.2: Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach).

Sprawdź też nasze inne produkty >>
« powrót
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X