kompleksowa oferta chemiczna dla instalatorów

Nowość – zabezpieczenie wiertnic poziomych

Produkt INNOVA-THERM DRILL ECO N to ekologiczny i biodegradowalny środek przeciwzamarzający do stosowania w wiertnicach poziomych. Środek zabezpiecza urządzenia przed niskimi temperaturami oraz korozją. Substancją bazową jest glicerol, surowiec ze źródeł odnawialnych, gwarantujący bezpieczeństwo dla użytkownika i środowiska.
Nowy produkt to efekt działania nowego działu B+R firmy Bio-Chem – wykorzystującego najnowocześniejsze w branży laboratorium, powstałe w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa 1:  Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu, Działanie 1.3: Innowacje, badania, rozwój technologiczny, Poddziałanie 1.3.2: Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach).


Sprawdź też nasze inne produkty >>
« powrót
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X