kompleksowa oferta chemiczna dla instalatorów

Gliceryna a glikole

Obecnie dominującymi produktami na rynku płynów niezamarzających są te, których podstawą jest glikol. Płyn do instalacji INNOVA-THERM "N" to nowatorska receptura, w której zamiast glikolu propylenowego/etylenowego wykorzystany został glicerol (gliceryna) - przyjazny dla środowiska i człowieka, biodegradowalny surowiec ze źródeł odnawialnych.

Glicerol, tj. propano-1,2,3-triol, tak jak glikol propylenowy i glikol etylenowy wchodzi w skład tej samej grupy chemicznej (alkohole). Zarówno glikole, jak i glicerol w roztworach wodnych wpływają na obniżenie temperatury krzepnięcia oraz na podwyższenie temperatury wrzenia. Glicerol jest jednak bezpieczniejszy w użytkowaniu od glikolu etylenowego. Lepiej wpływa również na środowisko w przypadku niekontrolowanego wycieku. Natomiast w porównaniu do glikolu propylenowego, glicerol ma wyższy współczynnik wymiany ciepła.

Płyn do instalacji INNOVA-THERM "N" oparty na glicerolu cechuje również, w porównaniu z płynami opartymi na glikolu, bardzo korzystny stosunek jakości do ceny.

 

Przewodnictwo cieplne

Przewodność cieplna, czyli współczynnik przewodnictwa ciepła określanym symbolami k lub λ pozwala oznaczyć zdolność danej substancji do transferowania ciepła. W tych samych warunkach większa ilość ciepła przepłynie przez substancję charakteryzującą się wyższym współczynnikiem. To jeden z głównych parametrów, który informuje o stopniu skuteczności wymiany cieplnej płynu oraz sprawności systemu chłodzącego lub grzewczego.

Wartość współczynników przewodnictwa ciepła dla wskazanych substancji bazowych znajdujących się w płynach termalnych:

  • glicerol (bezpieczny dla środowiska) - 0,285 (W/mK)
  • glikol propylenowy (bezpieczny dla środowiska) - 0,147 (W/mK)
  • glikol etylenowy (szkodliwy dla środowiska) - 0,258 (W/mK)

 

 

« powrót
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X